support

طراحی بی نظیر سامانه پشتیبانی سیناب این امکان را به مدیران تجهیزات پزشکی می دهد تا در هر ساعتی از شبانه روز با طراحان نرم افزار ارتباط داشته و مشکلات را به حداقل برساند.

  • ثبت ایرادات نرم افزاری به صورت شبانه روزی با اختصاص واحد مربوطه

  • رهگیری رفع ایرادات و ارسال آخرین وضعیت به موبایل شخصی مدیر

  • ارائه آموزش های کاربردی استفاده از نرم افزار

  • اعلام تغییرات احتمالی و به روزرسانی نرم افزار از طریق سامانه پشتیبانی