یکی از اصلی ترین فرآیند های موجود در بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان نگهداشت اصلاحی و تعمیرات است که در این نرم افزار قـابلیت هــای ویــژه ای جهت تسریع این امور در نظر گرفته شده است.

  • ثبت درخواست تعمیر از طرف بخش با ذکر مشکل دستگاه و سطح اضطرار

  • کـــارشناسی تعمیرات و اختصاص کارشناس مربـوطه

  • ثبت مستندات تعمیر از جمله مدت زمان، فاکتورهای مالی

  • ارائه گزارشات ویژه تعمیرات و آلارم تاخیر در فـرآیند