درخواست دمو

  • اطلاعیه مهم: به استحضار متقاضیان خرید نرم افزار سیناب می رساند به دلیل تعدد درخواست ها جهت استقرار این سامانه در بیمارستان های کشور و اهمیت بالای خدمات پشتیبانی نرم افزار، این شرکت تا پایان سال 95 از ارائه خدمات به درخواست های جدید معذور است لذا متقاضیان خرید نرم افزار می بایست با ارسال نامه رسمی درخواست دمو نمایند.