c37

با c37.Cancercenter پزشکان شما میتوانند راه حلی برای مستندسازی بین رشته ای برای بیماران مبتلا به هر نوع سرطان را به دست آورند.

 

celsius37.com تولیدکننده نرم افزارهای مدرن تحت وب برای مراقبتهای بهداشتی یکپارچه است. با محصولات مختلف این شرکت شما قادر به تشکیل یک مجموعه مراقبتی برای درمان بیماران خواهید بود.

 

طیف عملکرد c37.Cancercenter

 • نرم افزار تحت وب برای مراکز سرطانی با افزونه (plug-in) مخصوص برای هر نوع سرطان

 • c37.Cancercenter زاه حلی است برای شما تا اطلاعات مربوط به سرطان بیماران و درمان آن را بطور بین رشته ای و کارآمد ثبت کنید.

 • دستیاری مناسب برای سازماندهی کنفرانس پیرامون درمان بیمار

 • با استفاده از تکنولوژی وب، پرونده بیماران توسط پزشکان متخصص درون مجوعه شما و یا پزشکان خارج از مجموعه که در درمان بیمار نقش دارند، قابل بررسی خواهد بود.

 • آسان کردن تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان: نامه یادآوری، نامه های پزشکی و تقویم بیمار با یادآوری خودکار

 • ادغام سیستم HISو دسترسی بیمار از طریق URL

 • تحلیل داده ها برای دسترسی سریع به آمارهای استاندارد در حوزه سرطان

 

مزایا در یک نگاه

 • مستندسازی بین رشته ای سرطان و درمان آن

 • کمک به برگزار کردن کنفرانس پیرامون درمان سرطان و دستیاری در جهت تماس با بیمار پس از درمان یا تشخیص Follow up و مرور پرونده بیمار

 • پلتفرم متقابل (Mac OS , Linux , Windows)

 • قابل استفاده با هر مرورگر وب متداول

 • ادغام سیستم ها و تکنولوژی های مختلف مانند LDAP / IHE / HL7/ PACS / DICOM / HIS

 • اتصال ایمن از طریق VPN

 • حداقل نیاز به سخت افزار